آخرین مهلت ارسال آثار

45روز06ساعت01دقیقه58ثانیه

اخبار

فراخوان سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی جشنواره، فراخوان سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال منتشر شد. سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال با هدف... ادامه مطلب

دبير سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی... ادامه مطلب

دکتر غفاری در اولین نشست شورای سیاستگذاری جشنواره ملی هنرهای دیجیتال مطرح کرد: هنرهای دیجیتال از اقتضائات هنر در دوران جدید است

دکتر غفاری در اولین نشست شورای سیاستگذاری جشنواره ملی هنرهای دیجیتال مطرح کرد: هنرهای دیجیتال از اقتضائات هنر در... ادامه مطلب

با صدور احکام جداگانه از سوی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: دبیر و اعضای شورای سیاستگذاری سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال تعیین شدند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در احکام جداگانه ای دبیر و اعضای شورای سیاستگذاری سومین جشنواره ملی هنرهای... ادامه مطلب

تاریخچه جشنواره ملی هنرهای دیجیتال

"نخستین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال" میزبان: دانشگاه هنر تهران دبیر جشنواره: دکتر سید حسن سلطانی (رئیس دانشگاه هنر تهران) دبیر اجرایی جشنواره: دکتر... ادامه مطلب

برگزارکنندگان جشنواره