“دکتر غلامرضا غفاری”
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
“دکتر عبدالعلی بصیری”
ریاست دانشگاه دامغان
“مهندس محمد هادی عسکری”
مدیرکل پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

“دکتر مقداد جاوید صباغیان”
ریاست دانشکده هنر دانشگاه دامغان
“دکتر علیرضا رزازی فر”
دبیر جشنواره
“دکتر اسداله غلامعلی”
عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه دامغان

“مهندس محمدامین بنایی”
رئیس اداره فعالیتهای اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال، ۲۰ الی ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ توسط “معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و به میزبانی “دانشگاه دامغان” برگزار خواهد شد.